HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Złoty Brzask :: Warsztaty :: Zajęcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Ogłoszeń :: Linki :: Kontakt :: Wpłać dotację :: Mapa Strony
» HTS » Złoty Brzask

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZÓW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentów: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniów, Studentów
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Ćakramy
Tajemna Wiedza o Ćakramach - ośrodkach świadomości i duchowych mocy!
Jogasutra
Księga Jogi - Ryszi Patańdźali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIĄŻKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORÓW
Nowości:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do ćwiczeń
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieśni duchowe, bhadżany, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
Płyta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagają rozwinąć cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Perły Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtujące pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnień z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6626720
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28ZIMA – ŻYWIOŁ ZIEMI – KWADRAT – ZNAK ŻÓŁWIA
KOLOR ŻÓŁTY – GWIAZDA FOMALHAUT – SŁOŃ


W numerze: 1. Ruch Złotego Wieku; 2. Świt Epoki Wodnika; 3. Duchowe Braterstwo Ludzkości; 4. Oznaki Wyższych Poziomów Bytu; 5. Zimowa Gwiazda Fomalhaut; 6. Nowie i Pełnie Księżyca; 7. Upadek Politycznych Religii; 8. Wyzwolenie Dzieci i Kobiet; 9. Powszechny Odwyk i Trzeźwość; 10. Naukowa Medytacja i Modlitwa; 11. Ewangelia Chrystusa a Joga; 12. Powszechność wiary w Boga a Laya Yoga; 13. Nowa Kultura Duchowa; 14. Braterska Organizacja Duchowa


RUCH ZŁOTEGO WIEKU

Początek nowego wieku, dwudziestego pierwszego stulecia kultury europejskiej stawia przed ludzkością całkiem nowe cele, zadania i wymagania, do których wszyscy dojrzewamy. Ruch Złotego Wieku w każdym kraju świata przyciąga ludzi postępowych, twórczych i inteligentnych, których jednoczy idea pokoju, prawdy, miłości i sprawiedliwości, idea ustanowienia nowego, lepszego ładu i porządku w otaczającym świecie. Ludzie dobrej woli, prawi, uczciwi i postępowi coraz chętniej jednoczą się i bratają poszukując nowej wizji lepszego jutra w każdej dziedzinie społecznej. Wzrasta poczucie braterstwa i pilnie rośnie potrzeba znajdowania nowych przyjaciół na całym świecie, który dzięki nowoczesnej, wodnikowej komunikacji stał się globalną wioską, małą zieloną planetą ludzi. Jednoczą się ludzie postępu, miłości i prawdy w ruchy i stowarzyszenia dbające o zdrowie jednostki jak i o zdrowy, czysty przemysł i zieloną technologię przyjazną życiu przyrody.

Wzrost urbanizacji i życie w dużych miastach powoduje wzrastającą potrzebę powrotu do natury i przyrody oraz odkrywania głębokich praw wewnętrznego życia. Stowarzyszanie w braterskich formach współpracy i współdziałania staje się normą splatającą ludzi twórczo pracujących dla pokoju we wszystkich krajach świata.

Wiek XX i XXI to okres przejściowy, okres gwałtownych przemian społecznych, kulturowych i technologicznych, wprowadzających ludzkość w nową erę pokoju zwaną powszechnie na świecie epoką wodnika, a to w nawiązaniu do starego europejskiego kalendarza wielkich astronomicznych cykli opartych na roku i miesiącach cyklu platońskiego trwającego bagatela 25 tysięcy lat! RZW niesie ludziom pomoc w dynamicznie zmieniającym się świecie, pomoc w duchowych i psychicznych kryzysach, w odnajdywaniu nowych celów i sensu życia.ŚWIT EPOKI WODNIKA

Według starożytnego kalendarza helleńskiego, przekazywanego przez Pitagorasa, Platona i innych wielkich myślicieli naukowych aktualnie dobiega końca epoka Ryb, a rozpoczyna się epoka Wodnika jako kolejny platoński wielki, kosmiczny miesiąc, trwający bagatela, ponad 2100 lat. Świt Epoki Wodnika rozpoczął się w ostatnich latach XIX wieku, a właściwa epoka rozpocznie się wedle naukowych, astronomicznych badań w 2102 roku, co oznacza, że XXI stulecie będzie coraz bardziej dynamiczną przemianą całej ludzkiej cywilizacji, która zmierza nieuchronnie ku zniesieniu wszelkich barier i granic, ku zjednoczeniu ludów całej planety w jedną ogólnoziemską federację!

Rozumieją ten proces i jego potrzebę wszyscy dobrzy i światli ludzie całej planety budujący wspólnoty ponadnarodowe, likwidujący bariery uprzedzeń pomiędzy rasami, narodami, płciami i kulturami. Najtrudniejsze i najważniejsze do przezwyciężenia są bariery fanatyzmów i podziałów religijnych, które w historii wywołały najwięcej wojen, prześladowań i religijnych rzezi, co musi ostatecznie przejść do historii, poprzez budowanie uniwersalnej kultury religijno – duchowej ludzkości, bez dogmatu i fanatyzmu. Propagowanie miłości międzyludzkiej oraz pokoju między narodami to dwa filary, dwie kroczące naprzód nogi postępu w dziedzinie zjednoczenia duchowego wszystkich ludzi.

Postęp przychodzi także poprzez propagowanie jednego, uniwersalnego języka międzynarodowego opracowanego na ściśle naukowych podstawach jak bardzo już popularny wśród uczonych i artystów język Esperanto! Ludzkość potrzebuje coraz więcej światła, zrozumienia, porozumienia, a narody współdziałania i współpracy, szczególnie w dziedzinie definitywnego usunięcia głodu, biedy i nędzy we wszystkich zakątkach naszej małej zielonej planety ludzi.

Ludzkość coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest sama we wszechświecie, a odkrywane w coraz większej ilości planety wokół innych gwiazd naszej Galaktyki wskazują na powszechność istnienia życia i innych cywilizacji podobnych do ludzkości. Świt Epoki Wodnika to zbudowanie masowej komunikacji, ale i otwarcie dla kontaktów z innymi cywilizacjami.DUCHOWE BRATERSTWO LUDZKOŚCI

Coraz więcej jednostek ludzkich i to wybitnych, uczonych zdaje sobie sprawę z faktu, że cała ludzkość jest jednym żywym, połączonym ze sobą, biologiczno – energetycznym, biofizycznym organizmem. Wiadomo już, że samopoczucie ogółu wpływa na każdą jednostkę, a chore zwyczaje i nałogi odbijają się genetycznie na przyszłych pokoleniach. Dziś uczeni i mędrcy zachęcają do trzeźwości i zdrowego stylu życia, gdyż ruch na świeżym powietrzu, trening samodoskonalenia wydłuża życie i znacznie poprawia zdrowie.

Rozwój techniki w kierunku leczenia światłem czy pozyskiwania energii z pomocą słonecznych fotoogniw to tylko parę istotnych kierunków rozwoju całej ludzkości, której najświatlejsze umysły zdają sobie sprawę, że organizm ludzkości to energetyczne zjednoczenie, a człowiek to przede wszystkim indywidualna dusza, a dopiero potem umysł i ciało. Użycie zarówno ciała, mowy jak i umysłu wywołuje określone skutki dla całego organizmu ludzkości i każdy świadomy, odpowiedzialny człowiek będzie tak używał swoich psychicznych i mentalnych sił, aby to było z korzyścią dla wyższego dobra całej planety. Wszystko, co służy rozwojowi i postępowi ludzi, a nikomu nie szkodzi jest niewątpliwie wyższym dobrem ludzkości. Popieramy wszystkie naukowe, kulturalne i społeczne inicjatywy dla poprawy ludzkiej doli i wszechstronnego rozwoju człowieka, aż do pełni człowieczeństwa oraz pojęcia wyższego celu i sensu istnienia ludzkości.

Zjednoczenie ludzkiej świadomości w jednym, globalnym polu informacyjnym, energetycznym jest niewątpliwie podstawą całego globalnego braterstwa wszystkich ludzi. Ogarnięcie i synteza całej ludzkiej kultury od starożytności, aż po współczesność to niewątpliwie oznaki nowoczesnej edukacji przyszłości bez fanatyzmów i dogmatów, a z pełną akceptacją intelektualnej, kulturowej i religijnej różnorodności. Bioróżnorodność jest zresztą podstawą przetrwania i rozwoju gatunku, nie tylko w ludzkim królestwie ewolucji przyrody, choć ludzkość jest czymś wyraźnie odmiennym od królestwa zwierząt, roślin czy minerałów. Ludzi postępu, pokoju, miłości i prawdy jednoczy pragmatyzm działania dla dobra całości, a to jest właśnie oznaka woli służenia bliźnim, dobra wola miłości.OZNAKI WYŻSZYCH POZIOMÓW BYTU

Przez cały czas istnienia ludzkości pojawiają się oznaki i dowody istnienia wyższych poziomów bytu oraz możliwości kontaktów z mieszkańcami subtelniejszych sfer istnienia! Pojawienie się istot z pozafizycznego wymiaru istnienia dociera już do większości ludzi na całym świecie, a wiara w duchy staje się całkiem akademicką nauką o zjawisku umierania oraz dalszym życiu po śmierci, co każdy światły człowiek czuje też intuicyjnie! Nauka o świecie ludzkich dusz w krainach pośmiertnego życia, nauka o aniołach i demonach, dobrych i złych bytach z innych poziomów istnienia niż ludzki staje się ugruntowaną dziedziną wiedzy nowej epoki i wykładana jest w wielu wyższych uczelniach.

U świtu nowej epoki coraz więcej ludzi doświadcza tak transkomunikacji z wyższymi poziomami subtelniejszych, energetycznych istnień jak i bezpośrednich kontaktów z istotami duchowymi zamieszkującymi małą zieloną planetę ludzi, która krąży na peryferiach Galaktyki Drogi Mlecznej jako jedna z miliardów podobnych światów! Światli ludzie planety zdają sobie sprawę z istnienia innych cywilizacji równolegle z ludzkością i ta świadomość będzie docierać do coraz większej liczby ludzi, a intuicyjne przeczucia istnienia duchów i innych bytów, życia po śmierci będą coraz bardziej naukowymi dziedzinami wiedzy, badanymi przez nowoczesne supertechnologie.

Mózg ludzki zawiera duże możliwości rozwoju i udoskonalenia człowieka, a przecież już wiadomo, że jest tylko fizycznym odbiciem wyższej świadomości jaką jest człowiek, żyjący tak przed urodzeniem jak i po śmierci. W świetle postępu musi rozpaść się wszelki ciemny i bezmyślny dogmat przeczący odkryciom naukowej prawdy, a przecież prawda już dawno uznana jest przez myślicieli ludzkości za najwyższy rodzaj kultury i religii. Społeczno – religijne przemiany, wyzwolenie seksualności ludzi z okowów ciemnoty i zabobonu oraz prokreacyjnego zezwierzęcenia, pełna swoboda myśli, twórczości artystycznej i naukowej to zawsze oznaki duchowej rewolucji i postępu całej ludzkiej cywilizacji. Możliwość komunikacji z wyższymi bytami o ponadmaterialnym charakterze to prawdziwa rewolucja w świadomości wszystkich mieszkańców planety.ZIMOWA GWIAZDA FOMALHAUT

Energia sezonu zimowego, trwającego zwykle od 21/22 grudnia aż do około 21/22 marca stymulowana jest nie tylko przez zimowe znaki zodiakalne jak Koziorożec, Wodnik i Ryby, w istocie miesiące zimy, ale szczególnie przez kosmiczne światło i subtelny wpływ gwiazdy Fomalhaut! Wtajemniczeni powiadają, że Fomalhaut łączy moce planety Merkury oraz Słońca, a także Urana, dzięki czemu powstaje specyficzna aura i nastrój zimowej pory roku. Starożytni Fomalhaut zwali Gwiazdą Powodzenia, a przecież przemienienie ludzkiego losu w pasmo sukcesu i pomyślności jest celem każdego rozsądnego człowieka. Wpływ Fomalhaut to zainicjowanie wielkich działań i rozwinięcie wspaniałych inicjatyw, moc dokonywania doniosłych, epokowych zmian, moc pokonywania trudów i przeciwności jakie pojawiają się ze strony sił ciemności, mroku i wstecznictwa w historii ludzkości. Światło i Dobro musi ostatecznie zwyciężyć, chociażby opór mroku i fałszu był długi i uciążliwy. Stałe podtrzymywanie dobrej woli dla dobra całej planety, całej ludzkości niewątpliwie doprowadzi do zjednoczenia wszystkich narodów na jak najlepszych zasadach!NOWIE I PEŁNIE KSIĘŻYCA

Światło i duch Księżyca, najbliższego ciała niebieskiego jest ogromny, a podświadomy rytm życia człowieka opiera się o fazy księżycowego miesiąca, szczególnie takie jak Nów Księżyca oraz Pełnia. We wszystkich kulturach obchodzi się wigilię i dzień nowiu jako początek nowego miesiąca, który wyznacza naturalny rytm ludzkiej emocjonalności i rytm życia psychicznego.

Wpływ Księżyca na wody mórz i oceanów oraz wody podziemne jest naukowo oczywisty dla każdego światłego rozumu, co zna chociażby oceaniczne przypływy i odpływy. Ponieważ woda to 70-80% masy każdej ludzkiej czy biologicznej komórki, oddziaływanie Księżyca ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania człowieka, a zgromadzenia społeczności i wspólnot ludzkich w dniach Nowiu i w dniach Pełni Księżyca zawsze były podstawą kultury i religii!

Szukajmy wspólnot Nowiu i Pełni, bo nawet najdawniejsze proroctwa mówią, że oznaką zbliżania się Epoki Wodnika będzie powstawanie awangardowych grup i wspólnot spotykających się szczególnie w czasie Nowiu Księżyca, dla odnowienia, pieśni i tańca, dla słuchania muzyki i wspólnego obcowania w duchowy sposób. Dziś grup i wspólnot nowej epoki jest już wiele, a ich zarzewie powoli ogarnia cały rodzaj ludzki!UPADEK POLITYCZNYCH RELIGII

Wieszczony przez adwentystów już w XIX wieku rychły upadek politycznego systemu świata opartego na religii i imperialistycznym kapitalizmie staje się coraz bardziej namacalnym faktem. Coraz więcej ludzi poszukuje uniwersalnych wartości etycznych, moralnych i duchowych, które są proste i zrozumiałe dla każdego, eliminują przemoc, krzywdzenie i fałsz, a opierają się na dobru i prawdzie pochodzących z humanitarnych wartości kultury.

Bankructwo kapitalizmu i imperializmu jest oczywiste, a władza religijno – politycznej oligarchii skompromitowała się wyzyskiem mas oraz ekonomiczną nędzą wielu krajów. Socjalny i wspólnotowy wymiar samorządności regionalnej to główny kierunek rozwoju cywilizacji rozkwitającej dla dobra społeczeństwa i całej ludzkości. Partykularne interesy politycznych światowych systemów religijnych i ich ciasnota umysłowa muszą już odejść bezpowrotnie do lamusa historii i przestać straszyć widmem inkwizycji i ajatollachów. Światowe rozbrojenie i swoboda każdego, nawet najmniejszego narodu staje się faktem i wszędzie na świecie musi mieć miejsce.

Prawdziwa duchowość zawsze wiedzie do wzrostu dobrobytu społeczeństwa i do postępu dla dobra tak jednostki jak i ogółu ludzi. Przewidywania o ataku inkwizycji kościołów upadających, ich zaciekłe niszczenie duchowej awangardy jaką są powstające coraz bardziej masowo ruchy nowej ery stało się faktem, acz wkrótce przeminie wraz z upadkiem polityczno religijnych imperiów państwowych na jakich opiera się całe fałszywe imperium biznesowo – kultowe, które jest zainteresowane urodzinami, ślubem, pogrzebem i represjonowaniem seksualności. Kultura europejska opierała się zawsze na afirmacji piękna nagości, swobodnej seksualności i prawa do wyboru rodzaju miłosnych związków!WYZWOLENIE DZIECI I KOBIET

Wyeliminowanie przemocy i molestowania dzieci, szczególnie w kulturze europejskiej i amerykańskiej przybliża prawdziwy rozkwit wodnikowej Złotej Ery, ale nie może oznaczać wyrzeczenia wszelkich pomocnych środków wychowawczych. Wyzwolenie kobiet oznacza rewolucję religijną z prawem do powszechnego kapłaństwa i kobiet i mężczyzn, na równych zasadach, a co się nie chce zreformować i przekształcić z duchem epoki nieuchronnie musi zniknąć z powierzchni Ziemi. Struktury nieodpowiednie dla nowych czasów po prostu wymierają wraz z tworzącym je niereformowalnym pokoleniem, a ludzie muszą się skupić na tym, aby wiek emerytalny kobiet i mężczyzn oraz pełnoletność była naprawdę równouprawniona. Smoczy, 19-letni cykl dojrzewania emocjonalnego dotyczy obojga płci, a wiek przechodzenia na emerytury powinien być jednakowy dla zachowania równouprawnienia, podobnie jak i wpływ na kierowanie społeczeństwem na wszystkich szczeblach władzy.

Epoka Wodnika to epoka rządzących par, na wzór króla i królowej, którzy uzgadniają swoje decyzje! Powszechne wprowadzenie Praw Dziecka, szczególnie do wyboru własnej religii, szkoły, studiów i ograniczenia wszelkiego nadmiaru władzy rodzicielskiej graniczącej z tyranią i terrorem musi się szybko ziścić i będzie znamionować wspaniałą przyszłość ludzkości. Nauka i rozwój inteligencji muszą trwać aż do 30 roku życia, kiedy to ostatecznie formuje się w pełni dojrzały i dorosły mózg jednostki ludzkiej!POWSZECHNY ODWYK I TRZEŹWOŚĆ

Rozwój wewnętrzny człowieka zawsze opiera się na odrobinie wstrzemięźliwości i umiaru oraz na dbałości o dobre zdrowie i życie, a to oznacza wyeliminowanie z masowej konsumpcji najgorszych narkotyków ludzkiej cywilizacji jakimi są tytoń i alkohol. Jest to wiadome od bardzo dawna, a patologie społeczne wynikłe z antykultury winopilstwa oraz nikotynizmu zostaną z pomocą nowych odkryć i edukacji zdrowego życia ograniczone do marginalnego zjawiska.

Duchowe zajęcia i refleksje filozoficzne nad sensem i celem życia w edukacji szkolnej, uświadamianie prawdy o niszczycielskim działaniu dwóch najgorszych narkotyków, niewątpliwie pomaga je wyeliminować ze społeczeństwa, co jest podstawą dla lepszego zdrowia, istnieją jedynie szkodliwe i tragiczne skutki narkotyzowania się alkoholami czy nikotyną, a nie ma i nie było żadnych pozytywnych skutków ich zażywania! Trzeźwość będzie kulturą i religią przyszłości, podobnie jak winopilskie pijaństwo było pseudoreligią mijającej epoki Ryb, wedle astronomicznego kalendarza ewolucyjnych cykli ludzkiej cywilizacji.NAUKOWA MEDYTACJA I MODLITWA

Postęp nauki ukazuje już dobroczynność skupienia, wyciszenia, dobroczynność żarliwej modlitwy czy też dobroczynność twórczej, kreatywnej medytacji, a wszystkie odkrycia pokazujące jedynie pozytywny i dobroczynny wpływ medytacji i modlitwy na zdrowie, rozwój inteligencji, szybkość uczenia, poprawę pamięci oraz przedłużenie życia pozwalają wprowadzić nowy system nauki i pracy w edukacji społeczeństwa. Naukowy powrót szamańskich technik i praktyk wizualizowania czy skupiania to zwycięstwo sił światła, miłości i prawdy nad zabobonem i ciemnotą chorego dogmatu.

Powszechność kursów i treningów technik rozwoju potencjałów ludzkiego umysłu, rozwoju sił twórczych i kreatywnych, rozwoju naukowej intuicji, interpretacji i programowania snów, szybkiego czytania i uczenia, wszystko to jest zwycięstwem prawdy nad fałszem i ciemnotą o inkwizycyjnym charakterze.

Powszechnie wiadomo, że jeśli 7-10 osób często modli się w intencji wyzdrowienia człowieka, to jego wyleczenie jest znacznie szybsze, a szanse przeżycia znacznie większe, wprost proporcjonalne do umiejętności osób wspierających przez modlitwę czy medytację! Nowa kultura duchowa eliminuje wszelkie odchrześcijańskie poniżanie kobiety, przemoc, represję seksualną, a medytacja i modlitwa prowadzona na naukowych podstawach, w przewidywalny sposób, niewątpliwie przyczynia się do postępu całej ludzkiej kultury duchowej.EWANGELIA CHRYSTUSA A JOGA

Odkrycia naukowe jasno dowodzą, że Jezus żyjąc rzeczywiście w Palestynie, wiele podróżował po całym Wschodzie, od Egiptu po Persję, Indie i Tybet, ucząc się bardzo wiele i poznając wszystkie tajemnice duchowości i religijności Orientu. Nauka i cuda Jezusa opierały się o rzetelnie i głęboko praktykowane techniki duchowe dobrze znane pod ogólną nazwą Joga, oczywiście w jej wymiarze autentycznym, medytacyjno – oddechowym.

To, co na Zachodzie znane jest jako Ewangelia to nauki głoszone przez Jezusa, a wybrane z nauk wedyjskich Indii, fragmenty Bhagawadgita i Gurugita, dwóch podstawowych Pism Świętych Orientu, co jest oczywiste dla każdego, kto zna zarówno teksty Wschodu jak i Zachodu. Prawdziwe, oryginalne chrześcijaństwo to ezoteryczna i hermetyczna gnoza orientalna, a w szczególności opierająca się na Miłowaniu Boga Stwórcy, dobrze znana Bhakti Joga, której Jezus jest zwyczajnie Mistrzem, Nauczycielem i Guru – Przewodnikiem. Prawdę tę udowodniono już naukowo na przełomie XIX i XX stulecia, a fakty te powoli docierają do świadomości każdego światłego i inteligentnego człowieka.

Istnienie chrześcijaństwa jako czegoś odrębnego od religijności orientalnej jest fikcją i fałszem, a przedstawiciele religijnego establiszmentu politycznego od dawna doskonale o tym wiedzą, także o tym, że żydowska społeczność to jedno z zagubionych plemion kaszmirskich semitów! Naukowa Joga to oczywista podstawa prawdziwego chrześcijaństwa w miejsce średniowiecznego zabobonu i ciemnoty, przeciwko którym buntowali się tacy święci jak Jan Hus i wielu podobnych światłych i uduchowionych ludzi w ostatnim tysiącleciu!

Obrzęd chrztu przez zanurzenie lub skrapianie to starożytny prahinduistyczny rytuał oczyszczania nauczany przez Jezusa w Izraelu. Świt Epoki Wodnika to coraz powszechniejsze zrozumienie prawdy historycznej, że zarówno Kriszna, Buddha, Zaratusztra czy Jezus byli po prostu Mędrcami – Joginami, o wielkiej Bhakti, Miłości do Boga, Źródła Wszelkiego Życia!POWSZECHNOŚĆ WIARY W BOGA, A LAYA YOGA!

Ludziom nauki, socjologom oczywistym jest, że większość ludzi wierzy w Boga, w siłę czy moc wyższą albo w wyższe istoty czy byty. Większość wierząca tak teistyczna jak i monistyczna to ponad 90% całej ludzkości, zaś pozostali to często ludzie, którzy deklarują niewiarę jedynie z powodu koniunktur religijnych. Znamiona nowych czasów to poszukiwanie Boskości, Źródła Życia jakby od podstaw, w nowy, niestandardowy sposób, z czystym umysłem, bez uprzedzeń i bez dogmatów.

Ktokolwiek zna dobrze fizykę, chemię i astronomię, staje się natychmiast przekonany, że całością wszechświata musi kierować jakaś wyższa rozumna i potężna siła oraz inteligencja. Każdy może nauczyć się szybko i prosto wielu metod współdziałania z tą inteligentną Istotą Najwyższą i jej lokalnymi przedstawicielami, chociażby na małej zielono-błękitnej planecie ludzi! Każdy rodzaj Jogi generalnie wiedzie do poznawania Boskości, Wszechducha, Brahmana, jak od zawsze nazywano Inteligentną Praistotę, Ducha Wszelkiego Życia, tak właśnie, zarówno Ducha jak i Istotę, Osobowość Twórczą!

Najpopularniejsze metody wewnętrznego rozwoju i doskonalenia człowieka to Mantra Joga – naukowa ścieżka Modlitwy, Hatha Joga – naukowy trening fizyczno-oddechowy, Laya Yoga – ezoteryczna metoda pracy związana z symboliką ośrodków świadomości duszy, ćakr, a także Rādża (Rāja) Yoga – ścieżka królewska, z której wywodzi się teozofia, sufizm, różokrzyż i wiele podobnych inicjacyjnych systemów nauki i praktyki samourzeczywistnienia! Ludzie generalnie opierają się o jedną z tych czterech form Jogi jako Drogi Bożej, a Mantra Joga, Ścieżka Modlitwy i Różańca należy do najpopularniejszych i zasadniczych, jest podstawą każdej religijności, bo nie ma religii bez proroka, bóstwa, kapłanów i Modlitwy! Laya Yoga jednakże zwana jest Jogą Epoki Wodnika, jako że opiera się na inicjacji, technikach wizualizacji, wibracji i oddechu, na kontemplacji symboliki, a to podstawa duchowości na całe ponad 2 tysiące lat ludzkiej cywilizacji!NOWA KULTURA DUCHOWA

Epoka Wodnika przynosi nową kulturę duchową, nieuchronnie na gruzach poprzedniej, jak zawsze pośród okresów burzy i naporu cywilizacyjnych zmian. Spędzanie dnia sobotniego na refleksji, zadumie, modlitwie czy kontemplacji dzisiaj w zasadzie nie dziwi żadnego nowoczesnego człowieka, który dba o swój wszechstronny rozwój i ewolucję świadomości. Porzucenie szkodliwego dla zdrowia nałogu mięsożerstwa i odżywianie się indywidualnie dobraną, jarską, wegetariańską dietą zdrowia i długowieczności to norma w każdym postępowym domu, normalnej szkole i w zdrowym, cywilizowanym społeczeństwie jako całości!
Ogólna zgoda społeczna, co do zakazu napastniczej wojny, nieagresji, wyrzeczenia przemocy, likwidacji armii zaciężnych, powszechnego znoszenia i likwidacji kary śmierci acz z aprobatą jednostki do eutanazji w szczególnych warunkach, to oznaki ucywilizowania społeczeństwa i otwarcia dla światła Nowej Epoki Kosmicznej na dwa tysiąclecia. Pierwsze Tysiąclecie Epoki Wodnika będzie upływać pod znakiem doprowadzenia każdej jednostki ludzkiej do stanu całkowitego Pokoju poprzez rozwój uczuć wyższych, a eliminację odzwierzęcego emocjonalizmu opartego na zazdrości i zawiści oraz fałszu.

Świętowanie duchowego doskonalenia w dniach Soboty, Nowiu oraz w czasie dłuższych, Tygodniowych sesji i zajęć staje się normą już nie tylko pośród awangardy duchowej ludzkości jaką są grupy hermetyczne i ezoteryczne, ale w całym społeczeństwie. Świadomość, że cała ludzkość jest jednym żywym organizmem pochodzącym od tego samego Boga jest udziałem postępowych przywódców religijnych ludzkości, którzy przestali się już dawno zajmować kontrolą kopulacji pomiędzy mężczyzną a kobietą, ale mają wizje bardziej wzniosłych zadań dla dobra ludzkości!

Zjednoczenie i współpraca różnorodnych i swoistych, twórczych indywidualności to oznaka nowych czasów i przyszłych pokoleń. Ruchy ekologiczno – społeczne będą zyskiwać na znaczeniu, szczególnie te, które rozwijają głęboki psychoduchowy kontakt z siłami życia przyrody na całej planecie, zwanej przez starożytnych Matką – Ziemią.BRATERSKA ORGANIZACJA DUCHOWA

Przynależność do jednej z braterskich organizacji duchowych, do wspólnoty Uczniów jednego z żyjących wielkich Mistrzów Duchowej Hierarchii jest absolutną podstawą dla prawidłowego rozwoju wewnętrznego, gwarantem postępu i osiągu duchowego, gdyż praca ku oświeceniu możliwa jest w pełnym wymiarze tylko w awangardowej wspólnocie duchowej. Duchową podróż, wewnętrzne życie zawsze rozpoczyna się od poszukiwania Drogi, a Droga Wewnętrzna składa się z Trzech Klejnotów, z których pierwszym jest Sangha, co oznacza Braterską Wspólnotę, Społeczność Duchową, do której człowiek przynależy i jest organizacyjnie głęboko związany.

Jeśli jesteś osobą prawdziwie i szczerze zainteresowaną ideałami nowej epoki, pracą dla dobra całej ludzkości, poszukaj zaraz stosownego Bractwa, Loży, Szkoły lub Zakonu i przyłącz się, przystąp do Wspólnoty jako żywy i aktywny członek czy członkini. Ideał ten był zawsze żywy pośród ludzkości, czy to za czasów mistrza Kriszńa, czy to za czasów Zarathusztra, Akhnetona, Gautama, Jezusa, Mohammada, Ćaitanja, czy Śirdi Bāba. Aby bezpiecznie podróżować ku wzrostowi świadomości i studiować wiedzę ezoteryczną, duchową, trzeba mocno związać się z duchową społecznością w okolicy swego zamieszkania, w swoim kraju, a wtedy podróż po wewnętrznej Drodze jest bezpieczna i człowiek ma szanse na prawdziwy, głęboki osiąg duchowy.

Oświecenie bez pomocy Mistrza i wielu innych Uczniów Drogi jest niemożliwe i coraz bardziej powiększa się wodnikowa społeczność, która doskonale to rozumie organizując medytacyjne grupy, ośrodki i wspólnoty. Duchowość przyszłego świata opiera się na intuicji grupy i na zasadzie konsensusu jaki przynosi timokracja oparta na doradztwie żyjących mistrzów – przewodników oraz woli i oddaniu członków każdej grupy. Psychologia procesu w małej grupie, gruntowna psychoanaliza i psychosynteza to świt nowej epoki w pracy człowieka nad sobą, o ile obejmuje transcendentalny wymiar duchowy jednostki.

Zachęcamy ludzi poszukujących na całym świecie do lokalnego łączenia się w silne i zwarte grupy życia wewnętrznego, jogi modlitwy i medytacji, do poszukiwania liderów wodnikowej, oświecającej Laya Yogi, a liderów grup i ośrodków zachęcamy do częstego spotykania się i wymiany doświadczeń, szczególnie gdy są personalnie Uczniami różnych Mistrzów Duchowej Hierarchii zwanej też Wielkim Białym Bractwem albo Himalajską Lożą Mistrzów Dalekiego Wschodu!

 Himalaya Master & Himalaya Tirtha SanghaJeśli podobał Ci się artykuł
dodaj do niego swój głos
39
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykułów na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
CHIŃSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
HISZPAŃSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogłoszeń
 
   
 

© 2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów
zawartych na stronie bez zgody jej autorów jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsługuje TRANSMIT 3