Laja Joga :: Tantra :: Laja Marga :: Biblioteka Laja Jogi :: Laja Warsztaty
» Laja Joga » Biblioteka Laja Jogi » Laja Joga - Istota Wszelkiej Religii

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZÓW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentów: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniów, Studentów
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Ćakramy
Tajemna Wiedza o Ćakramach - ośrodkach świadomości i duchowych mocy!
Jogasutra
Księga Jogi - Ryszi Patańdźali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIĄŻKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORÓW
Nowości:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do ćwiczeń
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieśni duchowe, bhadżany, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
Płyta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagają rozwinąć cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Perły Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtujące pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnień z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6820176
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Joga oznacza 'Jednię' i stanowi esencję wszelkiej religii, istotę każdego wyznania, rdzeń każdej drogi duchowej. W dawnych Indiach jogę praktykowali tacy mędrcy jak Śiwa, Rama, Kryszna czy Wjasa. Kryszna naucza Ardźuny nie krysznaizmu ale właśnie jogi! U podstaw dżajnizmu jest joga, gdyż Mahawira praktykował hatha jogę. Założyciel religii perskiej, Zaratusztra także praktykował jogę. Wiedza o Jedności znana była i praktykowana przez Proroków Beni Israel: Seta, Henocha, Noego, Abrahama, Mojżesza, Eliasza, Dawida, Jezusa czy Muhammada. Jezus Chrystus odbył nawet kilka lat trwającą pielgrzymkę poświęconą studiowaniu jogi. Także Gautama Buddha przez całe życie studiował jogę. Bodhidharma przyniósł radża jogę Buddy z Indii do Chin. W krajach bliskiego Wschodu mówi się o tej praktyce SUFA lub ZUF(hebr.). Jak świadczy Biblia, tacy mężowie jak Prorok Samuel czy Dawid związani byli ze szkołą sufich (ryszich), W Tybecie ludzie nie mówią o sobie, że są buddystami, tylko że praktykują jogę. Padmasambhawa także jest joginem.

Joga jest sednem każdej religii i tym co wspólne we wszystkich religiach. Jeśli człowiek naprawdę chce zgłębić mistyczno duchową istotę swojej religii przychodzi praktykować jogę. Mówimy że joga nie jest religią w sensie osobnego wyznania czy sekty oddzielającej się od innych. Mówimy też, że joga jest treścią i głębią każdej religii, Jej wewnętrznym kultem. Dlatego możesz być członkiem każdej religijnej społeczności i praktykować jogę. Dwie reguły czy jak wolimy dwa przykazania obecne we wszystkich świętych pismach takich jak Weda, Koran czy Biblia są jakby dwoma skrzydłami anielskiego, niebiańskiego treningu Laja Jogi. "Świętymi bądźcie bo Jam jest Świętym" oraz "Bądźcie tak doskonali jak Ojciec wasz niebieski doskonałym jest". Oto znaki autentycznej duchowej drogi uniwersalnego życia.

Mistyczne kontemplacje, głębokie nauki Odwiecznej Mądrości, misterium modlitwy, opanowanie zmysłów, charyzmatyczne cuda, wszystko to też jest przedmiotem jogi w każdej z istniejących religii. Joga to realna praktyka i pomoc w głębszym zrozumieniu każdej z istniejących religii czy wyznań, nie zaś zbiór dogmatów. Laja joga ukazuje w szczególności to, co "wspólne w naukach wszystkich religii i wyznań duchowych. Joga jest Drogą czystą i bitą ścieżką prawości i miłości. Nawet taoistyczna tradycja religijna swoje głębsze i rdzenne nauki raczy nazywać jogą. Laja jest Światłem Ekumenii, które jednoczy w sobie prawdę wszystkich istniejących religii. Można powiedzieć, że religie stanowią uproszczoną i egzoteryczną zewnętrzną stronę jogi. Według starożytnych i współczesnych przepowiedni Joga właśnie stanie się podstawą nowoczesnej, duchowej kultury przyszłego tysiąclecia. Możemy zjawisko to zaobserwować na przykładzie duchowej awangardy naszej cywilizacji jaką są Ruchy New Age. Wszystkie one szeroko czerpią ze starożytnych duchowych ideałów jogi. Nawet reforma sekciarskiego chrześcijaństwa wyszła z kręgów jogi lub jogą jest inspirowana. Odnowowe ruchy zielonoświątkowe i chrystusowe przejęły indyjskie formy duchowej praktyki znane z ezoterycznej Bhakti Jogi i dzięki temu przyjmują swego Zbawiciela do serca. Reformatorski, soborowy papież Paweł VI każdego poranka przez pół godziny oddawał się medytacjom jogi. Chociaż ciemne siły tłumią soborową ekumeniczną rewolucję jednak zwycięstwo zastępów Boga Żywego jest nieuniknione i nowa kultura inspirowana jogą rozprzestrzeni się ogarniając całą ziemię i transformując wszelkie sekty religijne czy raczej ich wyznawców.

Pomimo używania terminów takich jak joga chrześcijańska, tybetańska, buddyjska czy taoistyczna w odniesieniu do własnych religii, joga pozostaje jogą i oznacza wewnętrzne, misteryjne nauki i praktyki każdej z tych religii. Separatystyczne sekciarstwo powstaje z powodu nienawiści i fanatyzmu, których nie wyzbyli się członkowie wspólnot religijnych. Światło Ducha wlane do brudnego naczynia psychiki skażonej nienawiścią tworzy antagonizmy, podziały i waśnie pomiędzy wspólnotami religijnymi. Z tego powodu joga kładzie nacisk na wszechstronne oczyszczenie i zrozumienie międzyludzkiego braterstwa, na przepełnienie się darem duchowej Miłości. Cztery charyzmatyczne filary każdej jogi to Miłość, Prawda, Świętość i Pokój. Joga zawsze jest Światłem Ekumenii, które jednoczy wyznawców wszystkich wiar i orientacji religijnych w Bożym Duchu Miłości i Prawdy. Joga służy pokazywaniu Drogi Czystej i Bitej, Wąskiej Drogi wiodącej do Ostatecznego Celu. Zaprawdę, Droga Doskonałych jest wąska i ciasna.

Joga oferuje proces inteligentnego doskonalenia w którym rozumiemy wierzenia i będziemy w stanieje skutecznie praktykować. Właśnie do tego celu służą ćwiczenia kontemplacyjne zwane na ogół medytacjami. Nie - ślepemu i fanatycznemu (czytaj nienawistnemu) dogmatyzmowi. Tak - rozumnemu i inteligentnemu wypełnianiu życia w głębi religijnego misterium. Joga jest MISTERIUM każdej tradycji duchowo - religijnej i spuścizną kultury indoeuropejskiej, której pierwotnym językiem jest Sanskryt. Uniwersalne Życie i Duchowe Odrodzenie to synonimy jogi. Narodzenie z Ducha Świętego to proces Duchowej Inicjacji (Dikszan) w jogę. Świadomość Boga i świadomość Buddy, Jezusa czy Kryszny to ciągle ta sama wszystkoogarniająca świadomość, cel wszystkich religii. Kogo wielbił jogin Śiwa? Czcił Pana Rudra, Bożego Ducha Życia i Pana Przyrody. Kogo czcił Kryszna i Rama? Pan Rama i Pan Kryszna, każdy z nich jako jogin czcił Śiwę, Mistrza Joginów. Kogo wielbił Ćaitanja? Pan Ćaitanja wielbił Ramę i Krysznę. Kogo wielbił Jezus Chrystus? Jezus wielbił Pana Śiwę i Pana Buddę, największych joginów w historii planety ziemi. Oto duchowa hierarchia zbawicieli, wyzwolicieli dusz ludzkich z ich splamień i skażeń czy jak kto woli grzechów.

Uzdrawianie ciała, psychiki i duszy jest jednym z zasadniczych kierunków jogicznej działalności służących całkowitej odnowie psychobiologicznej i duchowej. Oczyszczające, uzdrawiające i odmładzające ćwiczenia jogi mogą przywrócić zdrowie, siłę życia, radość, a także przedłużyć życie. Duchowe uzdrawianie jest istotną częścią każdej religijnej drogi życia. Praktyki Laja Jogi służą wyzwoleniu, zbawieniu duszy i pojednaniu jej z Bogiem. Czym jest Bóg dla joginów? Starożytni mędrcy przez wszystkie religie powtarzają te same prawdy. Jest On tym w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, Tym który sam daje wszystkim życie i oddech. Jest On światłem świadomości, duchem wszechświata, ogniem płomiennym i Panem wszystkiego. Jest On Dobrem które mieszka tak wewnątrz nas jak i poza nami. Moc Boża uzdrawia, a wielu świętych mędrców zrealizowawszy jogę służy bliźnim darem cudownego uzdrawiania aby mogli poznać Bożą Obecność.

Himalaya Tirtha Sangha jest organizacją duchową służącą aranżowaniu nauczania i praktykowania Laja Jogi pochodzącej od Mędrców z Himalajów, którzy przechowują klejnoty duchowej wiedzy i praktyki ludzkiej cywilizacji Grupy Laja Jogi prowadzą spotkania dla wszystkich zainteresowanych w wynajętych salach lub ośrodkach. Członkowie uprawiają ćwiczenia jogi głównie we własnych domach, żyjąc w codziennym świecie i wiodąc zwyczajne ludzkie życie.

Joga jest sednem każdej religii i tym co wspólne we wszystkich religiach. Jeśli człowiek naprawdę chce zgłębić mistyczno duchową istotę swojej religii przychodzi praktykować jogę. Joga nie jest religią w sensie osobnego wyznania czy sekty oddzielającej się od innych. Joga jest treścią i głębią każdej religii jej wewnętrznym kultem. Możesz być członkiem każdej religijnej społeczności i praktykować jogę, choć szatańskie sekty w zazdrosnej i obłudnej trosce przeczą prawu wolności duszy do zjednoczenia się z Bogiem i w swej ślepej ciemności usiłują powstrzymać dusze pragnące Boga od praktykowania wszelkiej JOGI. Joga to światło ekumenii, jedności ludzi Boga spośród wszystkich religii jakie istnieją. Termin JOGA dosłownie oznacza pojednanie, zjednoczenie. EKUMENIA także oznacza pojednanie i zjednoczenie. Wielka JEDNIA jaką jest JOGA nie oznacza jednak w żaden sposób uniformizmu ani synkretyzmu. Akceptuje się i popiera rozmaite formy praktyki i kultu pamiętając iż cel wszelkiej religijności i duchowości czy mistyki jest zawsze ten sam. Jednoczymy się we wspólnocie CELU zachowując odrębność w szczegółowych metodach jego osiągania.

Nauczanie Laja Jogi zostało zainicjowane w Polsce w 1983 roku przez Mahaguru Swami Baba Śiwanandę z Darjeeling, który w trzy lata później rozpoznał jednego ze swoich polskich uczniów jako inkarnację linii przekazu Himalaya i wyświęcił go jako Duchowego Przewodnika (Guru) i Mistrza (Kandha) tej szkoły jogi w Polsce. Aktualnie prowadzi nauczanie pod duchowym imieniem Himalaya Master. Działa także około 50 Nauczycieli i kandydatów, którzy prowadzą zajęda i spotkania laja jogi, subudh i pokrewnych metod. HTS posiada łącznie ponad 6000 członków zwyczajnych, którzy posiadają formalne, inicjacyjne przekazy praktyk laja. Grono sympatyków stanowi krąg około 1500 osób w całej Polsce. Większe grupy praktykujących znajdują się między innymi w Gliwicach, Szczecinie, Gnieźnie, Stargardzie Szcz., Opolu, Wrocławiu, Toruniu, Karpaczu, Włocławku, Gdańsku, Sopocie, Łodzi, Częstochowie, Zielonej Górze, Brzegu, Kielcach, Ełku, Puławach, Zabrzu, Bydgoszczy, Jaworznie, Warszawie, Pile, Zawierciu czy Krakowie, gdzie odbywają się mniej lub bardziej regularne spotkania.


The Himalaya Master
Jeśli podobał Ci się artykuł
dodaj do niego swój głos
10
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykułów na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
CHIŃSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
HISZPAŃSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogłoszeń
 
   
 

© 2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów
zawartych na stronie bez zgody jej autorów jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsługuje TRANSMIT 3