HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Złoty Brzask :: Warsztaty :: Zajęcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Ogłoszeń :: Linki :: Kontakt :: Wpłać dotację :: Mapa Strony
» Karta Ruchu Złotego Wieku

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZÓW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentów: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniów, Studentów
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Ćakramy
Tajemna Wiedza o Ćakramach - ośrodkach świadomości i duchowych mocy!
Jogasutra
Księga Jogi - Ryszi Patańdźali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIĄŻKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORÓW
Nowości:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do ćwiczeń
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieśni duchowe, bhadżany, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
Płyta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagają rozwinąć cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Perły Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtujące pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnień z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6820144
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

Karta RUCHU NOWEGO WIEKU
NEW AGE MOVEMENT CARDPrzynależność osób i organizacji do Powszechnego Braterstwa Duchowego i Ruchu Złotego Wieku jakim jest w swej istocie współczesna globalna Nowa Reformacja Religijna (NRR) zostaje określona intencją twórców i założycieli Ruchu Nowego Wieku (RNW), wyrażoną ogólnie w następujących 21 punktach niniejszej Deklaracji RNW dla zbudowania Nowego Świata.

1. Świadomie być osobą holistyczną, syntetyczną i systematyczną, co oznacza posiadanie wizji globalnej (planetarnej) i stosowanie globalnej analizy wszystkich sytuacji i dziedzin życia oraz wyzbycie się egoizmu w duchu powszechnej solidarności, miłości i braterska wszystkich stworzeń.

2. Szanować siebie, innych i środowisko przyrodnicze, uznając swoje i innych prawo do błędu, akceptując ich jako innych i należących do jednej całości.

3. Regularnie kwestionować, badać i przepytywać samego siebie, stale się formować i odradzać, być ciekawym i zainteresowanym ku przyszłości i ku nowemu, mieć umysł otwarty i giętki, kształtować przyszłość świata zmieniając i odnawiając siebie samego.

4. Być optymistą i realistą mocno kroczącym po ziemi, mieć dobre poczucie humoru, jednocześnie będąc przytomnym i zachowując realistyczna świadomość swojej odpowiedzialności, swoich praw i obowiązków jako jednostki.

5. Stawiać twórcze pytania sobie i innym oraz poszukiwać harmonii w swoim ciele, duchu i duszy, uważając że są nierozłączne i wewnętrznie powiązane.

6. Integrować czas działania, nabierać dystansu wobec wydarzeń i mieć wolę dążenia do wzniosłych ideałów, tak społecznych jak i duchowych.

7. Tworzyć, używać wyobraźni, wynajdywać, podejmować ryzyko, mieć poczucie grupy i zgadzać się na dzielenie z bliźnimi, by się wzbogacić wewnętrznie (duchowo) i zewnętrznie (materialnie).

8. Odrzucać państwo opiekuńcze (a w istocie totalitarnie zniewalające), samemu brać odpowiedzialność za swoje życie, dawać dowody swej inicjatywy, uczyć się starożytnej sztuki życia i wzrastać samemu z innymi.

9. Przyjmować obok instynktu i umysłu (psychiki), które każdy posiada, wymiar intuicyjny (duchowy) używając wszystkich swych zmysłów, otwierając się także na postrzeganie pozazmysłowe.

10. Szanować ziemię jako istotę żywą, oraz budować prawdziwe Nowe Przymierze z Naturą myśląc o planecie ziemi jako o wielkiej planetarnej wiosce.

11. Połączyć na nowo świadomość i nauki ścisłe, godzić ze sobą różnorakie tradycje i najstarsze wartości z postępem techniki, a w szczególności wcielać w życie naukę o jedności źródła i celu wszystkich wielkich tradycji duchowych, mistycznych i religijnych zarazem.

12. Żyć tu i teraz, wciąż mając przed oczyma wizję wspólnej przyszłości całej ludzkości jako jednego wielkiego duchowego Braterstwa-Siostrzeństwa, które żyje w światłości, pokoju i wzajemnej miłości oraz poszanowaniu wszystkich stworzeń i ich podstawowego prawa do życia.

13. Być przekonanym, że miłowanie i poznawanie innych to przede wszystkim kochanie i poznawanie siebie i swych relacji (związków) z innymi (ludźmi i stworzeniami), czerpiąc siłę, moc i energię życia ze swego boskiego wnętrza (mikrokosmosu, duszy) dla oczyszczenia wszystkich więzi i wolności.

14. Odrzucać wszelkie 'a priori', odmawiać przyjmowania ściemniających umysł dogmatów i ideologii, aby móc rozumnie wybierać i budować swą własną drogę życia i swą etykę we współdziałaniu i łączności z innymi ludźmi.

15. Przyjmować trudności, problemy, niepowodzenia i kłopoty jako lekcje życia i za każdym razem wyciągać z nich wnioski w duchu zrozumienia, rozwagi, mądrości, sympatii i życzliwej miłości.

16. Szanować wszystkich ludzi, zarówno kobiety, mężczyzn i dzieci, bez względu na ich przekonania, kulturę, rasę, wyznanie i kolor skóry, jako członków jednej i tej samej ludzkości.

17. Wyrażać się wszystkimi możliwymi środkami, uznając sztukę, naukę i duchowość (mistykę, kulturę) za motory życia i czynnie uczestniczyć w nowym Renesansie (Odrodzeniu) na miarę XXI wieku i Trzeciego Tysiąclecia e.ch.

18. Przyjąć, że skoro potencjał mózgu ludzkiego wykorzystywany jest zaledwie w około jednej dziesiątej naszych możliwości, to należy starać się zwiększyć swe możliwości twórcze poprzez rozwój osobowości, doskonalenie moralne charakteru, wszelki trening ducha, umysłu i ciała, wyobraźni i wizji oraz z pomocą wszelkiej starożytnej psychotechniki i mistyki (duchowości).

19. Zachowywać dobrą formę i dobre zdrowie oraz długowieczność za pomocą jarskiej diety i ćwiczeń zdrowotnych (joga) oraz uciekać się do wszelkich rodzajów łagodnej i holistycznej medycyny, a jeśli chodzi o ducha - do uzdrowienia wewnętrznego poprzez rozwój zdolności swego umysłu (psychiki) i boskiej duszy (jaźni).

20. Bezustannie poszukiwać równowagi (zrównoważenia), właściwej pozycji, celu i sensu swego indywidualnego życia oraz czynnie uczestniczyć w budowaniu świata wolności, miłości, harmonii i pokoju.

21. Określenie się w orientacji Ruchu Nowego Wieku (New Age Movement) to nie tylko działać, otwierać i rozwijać się, robić, mieć, móc, musieć czy przewidywać - to oznacza przede wszystkim BYĆ, uświadomić sobie siebie w obecności JESTEM.


Międzynarodowy Ruch Nowego Wieku jest organizmem zarówno współczesnym (gdyż przeżywa swój rozkwit) jak i bardzo starożytnym (gdyż zawsze istniał jako Duchowe Bractwo Mistrzów i Świętych), zarówno chrześcijańskim jak buddyjskim, hinduistycznym, taoistycznym czy muzułmańskim. Międzynarodowa SIEĆ znana jako RUCH NOWEGO WIEKU lub Ruch Złotego Wieku stanowi luźną konfederację duchową grup, osób i instytucji służących duchowemu rozwojowi i rzeczywiście zgodnie działających w oparciu o niniejszą Kartę Ruchu. SIEĆ jest organizacją niedochodową, ponadnarodową i ponadczasową. RNW łączy w Rzeczpospolitej Polskiej ponad trzy miliony ludzi o różnych orientacjach duchowych, mistycznych, ezoterycznych, okultystycznych i psychotronicznych, wspólnie pracujących dla zbudowania nowej, lepszej, pokojowej przyszłości pozbawionej elementów przemocy, wyzysku, nacjonalizmu, dogmatyzmu, fanatyzmu, przymusu i militaryzmu. Sieć jednoczy ludzi w duchu syntezy, współpracy, dzielenia się, braterskiej miłości, życzliwości i sympatii. Ruch Nowego Wieku jest bezcenną inicjatywą kulturalną i duchową rozwijana przez Białe Bractwo Wniebowziętych Mistrzów Duchowych, takich jak Set, Henoch, Eliasz, Jezus, Mohammad, Śhiwa, Kryszna, Rama, Buddha, Padmasambhawa, Ćaitanja, Morja, Dźłalkhul czy Babadżi, którzy zjednoczeni w duchowym świetle i w miłości Kreacji (Stwórcy) inspirują i aranżują tę bezsprzecznie najpotężniejszą Reformację Ludzkości jaka kiedykolwiek miała miejsce na naszej macierzystej planecie ZIEMI. Sieć Międzynarodowego Ruchu Nowego Wieku opiera się w swych ideach i działaniach na duchowej spuściźnie całego rodzaju ludzkiego, jaka przetrwała we wspólnej nam wszystkim kulturze duchowej indoeuropejczyków (arjów, słowian, greków, celtów i wielu innych narodów) oraz drawidyjczyków, jako na najlepiej zachowanych. Międzynarodowe Bractwa Ruchu Nowego Złotego Wieku Prawdy głęboko czerpią z całokształtu kultury duchowej ludzkości, zwracając jednocześnie szczególną uwagę na wszelkie podobieństwa i to co wspólne we wszystkich religiach oraz w pełni szanując kulturowe odmienności i dyferentyzmy. Wspólnie służymy przyszłemu stuleciu na wszystkich frontach tworząc nowe i lepsze jutro dla wszystkich dzieci ziemi!Cele działalności Ruchu Nowego Wieku

1. Urzeczywistnić i rozprzestrzenić wiedze o duchowej jedności całego stworzenia, religię światła. miłości i mocy Boga. tak ażeby uprzedzenie wiar i wierzeń mogły zostać oddalone, a ludzkie serca mogły przepełnić się miłością i żeby wszelka nienawiść powodowana sporami i odmiennościami mogła być wykorzeniona.

2. Odsłonić światło, miłość i moc ukryte w człowieku, tajemnicę wszystkich religii, moc mistyki i esencję filozofii niedualnej, bez mieszania się do zwyczajów i wierzeń.

3. Pomóc w doprowadzeniu do zbliżenia pomiędzy Wschodem a Zachodem, pomiędzy dwoma przeciwległymi obszarami świata poprzez wzajemną wymianę myśli i idei tak. ażeby mogło zostać utworzone Powszechne Braterstwo Duchowe, a człowiek mógł spojrzeć na człowieka spoza ciasnych granic rasy i narodowości.

4. Rozprzestrzeniać Orędzie Światła, Miłości i Mocy Dobrej Woli - istotę nauk ryszich i istotę wszelkiej religijności, dla budowania Złotego Wieku Prawdy.

5. Wzbudzić w ludzkich sercach duchowe właściwości takie jak: Współczucie, Miłosierdzie, Serdeczność, Bliskość, Szlachetność, Odwagę, Radość, Spokój, Przyjaźń czy Miłość, ażeby człowiek mógł funkcjonować spontanicznie w o-parciu o tak cenne naturalne właściwości.

6. Promować zrozumienie jedności źródła i celu wszystkich religii oraz zrozumienie jedności nauk wszystkich religii, na przykładzie jedności celu czterech tradycyjnych szkół jogicznego nauczania stanowiących odwieczną drogę MAHA JOGI: mantra, hatha, laja i radża.

7. Propagować metody praktyki i ćwiczenia prowadzące do samopoznania, do poznania i urzeczywistnienia Boga, rozwoju duchowych sił uzdrawiających, do opanowania własnego umysłu.

8. Wzbudzić w ludzkich sercach i umysłach naturalną tendencję do religijności i duchowego oddania, do czystej religijności jako stylu życia, niezależnie od wyznawanej religii czy wiary.

9. Rozprzestrzeniać nauki o duchowej ekologii promujące piękno w przyrodzie, ład i harmonię z naturą i w naturze w oparciu o przemianę wewnętrzną.

10. Promowanie duchowej ekologii jako sposobu życia, myślenia i czucia w bliskim kontakcie i związku z naturalnym środowiskiem i wszystkimi istotami planety ziemi.

11. Szerzyć naukę o celu życia człowieka, który choć różnie nazywany jest zawsze jeden i ten sam, pokazywany życiem i działalnością mistrzów, świętych i proroków wszystkich religii - o oświeceniu, zbawieniu, wyzwoleniu czy samourzeczywistnieniu.

12. Pomóc, poprzez nauki i ćwiczenia jogi, każdej potrzebującej jednostce ludzkiej w odnajdywaniu celu jej indywidualnej egzystencji oraz w samospełnieniu tego celu.

13. Doprowadzić do realnego spostrzegania siebie, innych i procesu życia, a w końcu do spostrzeżenia Boskiej Prawdy i Pokoju - celu mistrzów, świętych i proroków wszystkich religii świata.

14. Tworzenie sieci modlitwy, zrozumienia i współczucia jako fundamentów pokoju, miłości i braterstwa całej ludzkości opartych na duchowych podstawach.

15. Uczynienie życia na naszej planecie świętym, sakrum i promowanie ochrony życia we wszystkich jego postaciach jako naczelnej zasady moralnej dla ludzkości.


Szczegółowe informacje:
info@himalaya-tirtha.orgSZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
CHIŃSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
HISZPAŃSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogłoszeń
 
   
 

© 2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów
zawartych na stronie bez zgody jej autorów jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsługuje TRANSMIT 3