HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Tablica Og³oszeñ » Koszulki

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964425
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

Koszulki z nadrukami duchowych mandal,
jogicznych jantr i symboli ezoterycznych.


Zostañ naszym sponsorem! Wp³aæ dotacjê, wyœlemy Ci koszulkê w prezencie!

Koszulki bia³e - ró¿nych rozmiarów: S, M, L, XL, XXL, XXXL z nadrukami - dla wszystkich hojnych sponsorów HTS, którzy wp³acili datek powy¿ej 100 pln. Ka¿dy sponsor mo¿e sobie wybraæ rozmiar koszulki i jantrê lub obrazek. Swoje zamówienie wyœlij na adres info@himalaya-tirtha.org podaj¹c wzór, wielkoœæ koszulki i dok³adny adres na jaki mamy j¹ wys³aæ. Po wp³aceniu dotacji i przes³ania zamówienia, przesy³ka zostanie dorêczona listem poleconym.

Dostêpne wzory:Koszulka - Pranavah - niebieska
Wzór 1. Pranawah, niebieskaKoszulka - Pranavah - fioletowa
Wzór 2. Pranawah, fioletowaKoszulka - Pranavah - zielona
Wzór 3. Pranawah, zielonaKoszulka - Pranavah - ¿ó³ta
Wzór 4. Pranawah, ¿ó³taKoszulka - OM
Wzór 5. Symbol OMKoszulka - OM, niebieska
Wzór 6. Symbol OM, niebieskiKoszulka - Omkaram, fioletowa
Wzór 7. Omkaram, fioletKoszulka - Omkaram, ¿ó³ta
Wzór 8. Omkaram, ¿ó³tyKoszulka - Omkaram, niebieska
Wzór 9. Omkaram, niebieskiKoszulka - S³oneczne OM
Wzór 10. S³oneczne OMKoszulka - Œri Yantra
Wzór 11. Œri YantraKoszulka - Œri Yantra
Wzór 12. Œri YantraKoszulka - Ziemia, Kwiat
Wzór 13. Ziemia KwiatKoszulka - Œri Mataji
Wzór 14. Œri Laya MatajiKoszulka - El Moryah
Wzór 15. El MoryahKoszulka - Œiwa Kundalini
Wzór 16. Œiwa KundaliniKoszulka - Anahata, niebieska
Wzór 17. Anahata, niebieska


SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3