HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Złoty Brzask :: Warsztaty :: Zajęcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Ogłoszeń :: Linki :: Kontakt :: Wpłać dotację :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Jogasutra » Jogasutra. Lekcja Pierwsza, Werset I.1

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZÓW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentów: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniów, Studentów
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Ćakramy
Tajemna Wiedza o Ćakramach - ośrodkach świadomości i duchowych mocy!
Jogasutra
Księga Jogi - Ryszi Patańdźali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIĄŻKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORÓW
Nowości:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do ćwiczeń
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieśni duchowe, bhadżany, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
Płyta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagają rozwinąć cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Perły Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtujące pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnień z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6483958
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Jogasutra - Księga Jogi:
Lekcja Pierwsza, Werset I.1


ATHA YOGÂNUŚÂSANAM!

1. Traktat Śri Patańjali, Mędrca Jogi, znany powszechnie jako czteroczęściowa "Księga Jogi", czyli Jogasutra jest klasycznym, starożytnym podręcznikiem, który werset po wersecie przypomina adeptom Jogi czego się mają uczyć i jak praktykować. Pradawni Ryszi (Rsi, Rishi) używali ekskluzywnych instrukcji Ścieżki Jogi dla praktyki duchowej, dla osobistego rozwoju i pracy ze swoimi licznymi uczniami, duchową inteligencją i awangardą ludzkości. Jogi nauczanie inicjuje się w âsanie - to zwięzła treść pierwszej instrukcji praktyki, a powszechnie wiadomo, z pokolenia na pokolenie, że siad skrzyżny lotosowy służy do słuchania wszelkich instrukcji i nauk praktycznych. Kandydaci na uczniów Jogi słuchają instrukcji i wykładów Nauczyciela siedząc w pozycji lotosowej takiej, jak Padmâsana (Pełen Lotos), Siddhâsana (Doskonałe Siedzenie) czy Sukhâsana (Siad Skrzyżny, Wygodny). Âsana w ogólności znaczy "SIEDZENIE" i jest to podstawowe znaczenie pojęcia wszędzie tam, gdzie nie wyróżnia się, że chodzi o jakąś inną pozycję niż Siad Skrzyżny, powiedzmy, zmierzający do Pełnego Lotosu, idealnej, królewskiej Âsany.


2. Rozpoczynające słowo "Atha" ma na początku Sutr znaczenie inicjacji i wtajemniczenia, uroczystego przyjęcia do kręgu ludzi Drogi, do grona Uczniów Mędrca. Można powiedzieć, że "A" to Słońce a "Tha" to księżyc, a inicjacja, wtajemniczenie jest darem Niebios, darem sił Światłości dla ludzkich form istnienia. Nauczyciel Mistrz jest Słońcem, które daje Światło Oświecenia, a Uczeń - Czela (Ćela) jest Księżycem, odbiorcą słonecznego blasku na podobieństwo faz księżycowych w procesie kolejnych wcieleń na ścieżce Jogi. Dźwięk "A" jest często używaną wibracją do nucenia i intonowania oraz do wizualizacji i zwany jest głoską otwierającą serce. Pośród autentycznych joginów bardzo popularne jest wizualizowanie słonecznego białego "A" oraz mruczenie, nucenie głoski "A" w bardzo piękny i podniosły sposób. Sylaba "Tha" dobrze oddaje w swym znaczeniu stan odbiorczości i duchowego otwarcia, który potrzebny jest, aby rozpocząć autentyczne studia Jogi pod okiem Prawdziwego Nauczyciela. "Anu" sugeruje coś tak podstawowego jak atom, cząsteczkę, podstawową cegiełkę czy istotną podstawową cząstkę, że każdy czytający łatwo pojmie, iż ÂSANA, czyli SIEDZENIE jest fundamentem nauczania Jogi. Ważność i nacisk położony na prawidłowe siedzenie w czasie słuchania instrukcji czy odbierania przekazu inicjacyjnego od Nauczyciela jest oczywista dla każdego, kto uczył się u uczciwych i porządnych instruktorów prostujących plecy, szyję i głowę w jedną pionową linię. Uczeń nie może się garbić ani stóp wyciągać do Nauczyciela czy środka kręgu w jogicznej klasie. Postawa siedząca, Âsana, jest bardzo ważna dla procesów wewnętrznych dziejących się w psychice, w umyśle i duszy tak, że każde zajęcia Jogi, od początku są doskonaleniem Ucznia w kierunku rozwijania zdolności właściwego siedzenia zwanego też medytacyjnym. Tak moralne rozważania jak ćwiczenia oddechowe, słuchanie instrukcji i wyjaśnień czy medytacje praktykowane są zawsze od podstaw w naturalnej pozycji ciała będącej symbolem rozkwitu człowieczeństwa ku Boskości, jaką jest Âsana!


3. Yogah to proces zjednoczeniowy, integracyjny, mający kilka wymiarów takich, jak harmonia z żywą dziką Przyrodą, harmonia z miejscem przebywania, harmonia pomiędzy myślami i emocjami czy wreszcie harmonia pomiędzy duchem a materią, człowiekiem i Bogiem oraz Guruh i Uczniami. Yogah to nie tyle jakieś jarzmo od ujarzmiania, ale unia, jedność składników tworzących człowieka i kosmos, zjednoczenie się wewnątrz w sobie jak i pojednanie z Guruh oraz Bogiem. Guruh to Przewodnik, który reprezentuje na ziemi Boga i Niebiosa, a pojednanie z Guruh, zjednoczenie mentalne aż do stopnia telepatycznego kontaktu jest absolutnie niezbędną podstawą, dla jakiegokolwiek połączenia z Niebiosami i z Bogiem, Brahmanam! Sylaba "Yo" sygnalizuje oczyszczenie serca i uczuć, ponieważ nasienie "Yah" odnosi się do ośrodka serca oraz do ośrodka uczuć i pragnień w lotosie podpępkowym. Dźwięk "Ya/m" lub "Ya/h" jest źródłowym, nasiennym dźwiękiem Lotosu Anâhata, duchowego serca w środku piersi odnoszonego do gruczołów splotu kardialnego na planie fizycznym. Dźwięk ten jest też jednym z płatków Lotosu Swadhishtana pod pępkiem, który jest ośrodkiem uczuć, emocji i pragnień znanych całej zwyczajnej ludzkości. Integrowanie i unifikacja życia pragnieniowo-emocjonalnego oraz jego wysubtelnienie jest jak najbardziej podstawą wewnętrznej pracy w pozycji Âsanam. Sylaba "GA" oznacza całą mądrość i wiedzę ziemskiego planu tyczącą duchowego rozwoju człowieka. Oznacza też istnienie oraz odnosi się do ogromu wszechświata, co pokazuje kolejne wymiary integracyjnej unifikacji zjednoczeniowej. Praktykujący Jogę jednoczy w sobie, asymiluje i przyswaja całą Wiedzę i Mądrość, jaka dostępna jest na Ziemii, jednoczy się ze swoją duszą, czyli wewnętrznym istnieniem, a w końcu jednoczy się z Całością, z Ogromem Ducha Wszechświata, z Brahmandam! Końcowy dźwięk prawie niewymawianego, przydechowego"H" (pisane z kropeczką u dołu) to ekstaza zachwytu i wzniosłości, która przychodzi jako produkt głębszej realizacji siebie w treningu autentycznej Jogi. Sylaba "GA" jest też nasieniem, pierwszym znakiem pojęcia "GURUH", a to przypomina, że o ile "YOGAH" jest Drogą, Ścieżką Praktyki od podstaw, to w pozycji GURUH może być tylko ktoś, kto cel treningu Jogi osiągnął i perfekcyjnie zna wszelkie aspekty treningu, praktyki i filozofii Jogi. Osoby nie znające głębi Jogi nie powinny próbować uchodzić za Guru/h ani też nauczać samodzielnie, podobnie nie należy się uczyć od odpadków, którzy nie uznają żadnego Guru/h, bo od wszystkich odeszli, odpadli jako nieuki!


4. Yogânuśâsanam to stwierdzenie przypominające, że Âsana jest właściwą pozycją i podstawą tak do uczenia się Jogi jak i do prowadzenia Nauczania Jogi. Szukając zajęć autentycznej Jogi należy zwrócić uwagę tak na pozytywny stosunek do Guru/h i Inicjacji (Dikshan), jak i na to, czy prowadzący naucza w odpowiedniej pozycji Siedzenia jogicznego i czy uczy od początku właściwej, prawidłowej Âsany do słuchania wszelkich instrukcji i nauk duchowych. Można przypomnieć, że Gautama Buddha zwykle rysowany jest w idealnie doskonałej lotosowej podstawie Siedzenia, Asany, ukazując swoje mistrzostwo Jogi, podobnie jak i Krisna (Kryszna) czy Ryszi (Rsi) Patańjali, autor Ścieżki Instrukcji Jogi. Jak pożaru i katastrofy czy zdrady należy unikać jogoszustów, którzy chcą uchodzić za ekspertów i znawców Jogi, a sami nawet nie potrafią na dłużej usiedzieć w lotosowej pozycji, będącej materialną podstawa uczenia się i nauczania, a co gorzej nie mają przygotowania do wprowadzenia w całą metafizykę! Czcza gimnastyka dla poprawy zdrowia jako jedynego celu nie ma nawet nic wspólnego z Jogą, bo dobre zdrowie bywa jedynie skutkiem ubocznym właściwie prowadzonego, higienicznego i zdrowego trybu życia, jaki metoda Jogi zaleca. Yoga/h od początku sięga do głębi istoty ludzkiej, sięga do pracy z uczuciami, emocjami i stanami umysłu w głębi serca, sięga do intensywnych metod duchowego Oczyszczenia, które symbolizuje dźwięk "O" będący niejako sercem całego pojęcia ciągu sylab "YA" plus "O" plus "GA" plus "H", które składają się na to, co się naucza, a czym jest Yoga/h!


5. Pojęcie "Atha", często ignorowane, wyraźnie jednak przypomina o inicjacyjnym charakterze uczenia się jogi, a trening czegoś bez INICJACJI od GURU/H, trzeba to wyraźnie powiedzieć, generalnie nie jest Jogą, a może być, co najwyżej, jakimś przygotowaniem do Jogi. Zainteresowani Jogą powinni wprost zapytać o Inicjację Duchową w Jogę, a jeśli instruktor coś kręci w tym temacie, to poszukać innej autentycznej grupy i dalej rozglądać się za prawdziwymi nauczycielami, którzy prowadzą do GURU/H! Ścieżka Jogi rozpoczyna się od Inicjacji, a wcześniejsze spotkania mają jedynie za zadanie przygotować możliwie najszybciej do podjęcia Praktyki Jogi. Przykładem jest tu Kriya/h Yoga/h, Laya Yoga/h czy Raja Yoga/h, gdzie trening zawsze zaczyna się od inicjacyjnego zgrupowania przez okres kilku dni, a potem ćwiczy się dalej w awangardowych grupach inicjacyjnych z pomocą starszych i bardziej w praktykach zaawansowanych Uczniów rzeczywistego GURU/H! Popularna Hatha Joga także jest treningiem, który rozpoczyna się od Inicjacji i to tradycyjnie trwającej całe trzy dni z wieloma ciekawymi ceremoniami przyjęcia! Nie ma Jogi bez Inicjacji, a nawet kilkadziesiąt póz i postaw z rozwiniętej praktyki Asan, nie jest Jogą, tylko oszołomiastym pozerstwem, pozorowaniem, że się ma coś wspólnego z Jogą. Mędrcy Jogi, Ryszi, wprost nazywają to oszustwem czy "jogo-oszustwem" i radzą unikać wszelkich oszołomów, którzy nie mając Guru/h, nie potrafią nawet uczestników zajęć należnie przygotować do podjęcia JOGI! Pojęcie Nauczania odnoszące się do Jogi, termin Anuśâsah oznacza oczyszczenie wrodzonej, pierwotnej natury, Sahan, oczyszczenie na poziomie atomicznej istoty myśli, Anumâna, gdzie rozmyślanie, rozumowanie jest sięganiem do samego źródła umysłu. Nauczanie opiera się na prowadzeniu przez nauczycieli rozmyślania, przemyśliwania czy rozumowania sięgającego do istoty myśli, do materii umysłu w sposób oczyszczający wrodzoną naturę! Cała wiedza wynika z odczytywania znaczeń zawartych w sposób logiczny i zwięzły w pierwszym wersecie Jogasutram, począwszy od zewnętrznych słów i skończywszy na ich wibracyjnym układzie sylab i głosek. Nauczyciel powinien być biegły w takim procesie, inaczej nie jest ani Guru/h, ani nawet początkującym nauczycielem-instruktorem, gdyż Joga zawsze była, jest i będzie Syntezą Wiedzy i Mądrości jako narzędzie dane przez Ryszich, Mistrzów Mądrości dla oczyszczenia i udoskonalenia rodzaju ludzkiego. Nauczyciele Jogi powinni dobrze znać klasyczny zbiór instrukcji praktyk Jogi, taki jak Yogasutra przekazany przez Patańjali Ryshi, gdyż jest to ogólny zbiór instrukcji dla każdej szczegółowej metody Jogi, esencja zawarta w nauczaniu wszystkich Mistrzów Jogi, oczywiście tej autentycznej, a nie oszustw i wypaczeń z przyklejoną etykietką "Joga", która ma klientów w błąd wprowadzać dla żądnych zysku "jogo-oszustów". Nauczyciele Jogi, od tysiącleci uczą się tak recytacji pamięciowej wersetów Jogasutry, jak i ich dogłębnego znaczenia oraz metodycznego nauczania! Początkujący nauczyciele i instruktorzy powinni żywo znać i czerpać za zbioru przynajmniej pierwszej części Jogasutry zwanej Pojazdem Samadhi (I.1-51)

The Himalaya Master

Jeśli podobał Ci się artykuł
dodaj do niego swój głos
21
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykułów na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
CHIŃSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
HISZPAŃSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogłoszeń
 
   
 

© 2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów
zawartych na stronie bez zgody jej autorów jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsługuje TRANSMIT 3